მეზობელი სიტყვები
cardamom ან cardamon
არსებითი სახელი
/ʹkɑ:dəməm, -ən/

ბოტ.

1. ილი (Elettaria cardamomum);

2. ამომუმი (Amomum gen.).