მეზობელი სიტყვები
carp
არსებითი სახელი
/kɑ:p/

(pl ფორმაუცვ. ან -s [-z]) იქთ. 1) კობრი, გოჭა (Cyprinus carpio) აგრ. common carp;

2) კობრისებრთა ოჯახის (Cyprinidae fam.) წარმომადგენელი, კობრი.