მეზობელი სიტყვები
carpolith
არსებითი სახელი
/ʹkɑ:pəʊlɪθ/

პალეონტ. კარპოლითი, განამარხებული ნაყოფი ან თესლი.