მეზობელი სიტყვები
carpology
არსებითი სახელი
/kɑ:ʹpɒlədʒɪ/

კარპოლოგია (ბოტანიკის დარგი, რომელიც ნაყოფებსა და თესლებს შეისწავლის).