მეზობელი სიტყვები
carpopodite
არსებითი სახელი
/kɑ:ʹpɒpədaɪt/

ფეხს. კარპოპოდიტი (ენდოპოდიტის მეხუთე / მეროპოდიტის შემდეგი ნაწევარი) [იხ. აგრ. endopodite].