მეზობელი სიტყვები
carposperm
არსებითი სახელი
/ʹkɑ:pəspɜ:m/

ბოტ. კარპოსპერმი, განაყოფიერებული ოოსფერო.