მეზობელი სიტყვები
carposporangium
არსებითი სახელი
/͵kɑ:pəʊspɒʹrændʒɪəm/

ბოტ. კარპოსპორანგიუმი.