მეზობელი სიტყვები
CFU
/si:ɛfʹju:/

აბრევ. = colony-forming unit.