მეზობელი სიტყვები
C gene
არსებითი სახელი
/͵si:ʹdʒi:n/

გენ. , იმუნ. C-გენი, კონსტანტური გენი (იმუნოგლობულინის მძიმე და მსუბუქი ჯაჭვების კონსტანტური დომენის მაკოდირებელი გენი) [შდრ. აგრ. V gene].