მეზობელი სიტყვები
chacma
არსებითი სახელი
/ʹtʃækmə/

მმლ. ჩაკმა (პავიანის სახეობა; Papio ursinus / Cynocephalus porcarius) აგრ. chacma baboon, ursine baboon.