მეზობელი სიტყვები
chaetigerous
ზედსართავი სახელი
/ki:ʹtɪdʒərəs/

ზოოლ. , ენტ. ჯაგრიანი.