მეზობელი სიტყვები
Chaetodontidae
არსებითი სახელი
/͵ki:təʊʹdɒntɪdi:/

pl იქთ. ანგელოზთევზასებრნი (Chaetodontidae fam.).