მეზობელი სიტყვები
Chaetognatha
არსებითი სახელი
/͵ki:təʊʹgnæθə/

pl ჰელმ. ჯაგარყბიანები (Chaetognatha phl.).