მეზობელი სიტყვები
Chamaeleonidae ან Chamaeleontidae
არსებითი სახელი
/kə͵mi:li:ʹɒnɪdi:, kə͵mi:li:ʹɒntɪdi:/

pl რეპტ. ქამელეონისებრნი (Chamaeleonidae fam.).