მეზობელი სიტყვები
Channa
არსებითი სახელი
/ʹtʃænə/

იქთ. გველთავა (Channa gen., განსაკ. Channa / Ophiocephalus argus).