მეზობელი სიტყვები
Channidae
არსებითი სახელი
/ʹtʃænɪdi:/

pl იქთ. გველთავასებრნი (Channidae fam.).