მეზობელი სიტყვები
chaperonin
არსებითი სახელი
/ʹʃæpərɒnɪn/

გენ. შაპერონინი, შაპერონების / მეთვალყურეების კლასის ცილა [იხ. აგრ. chaperone].