მეზობელი სიტყვები
character convergence
არსებითი სახელი
/͵kærəktəkənʹvɜ:dʒəns/

ევოლ. ნიშან-თვისებათა კონვერგენცია (არაახლომონათესავე სახეობების ნიშან-თვისებათა დამსგავსება).