მეზობელი სიტყვები
character displacement
არსებითი სახელი
/͵kærəktədɪsʹpleɪsmənt/

ევოლ. ნიშან-თვისებათა დივერგენცია (ახლომონათესავე სახეობების ნიშან-თვისებათა დაცილება; აგრ. character divergence).