მეზობელი სიტყვები
chiasma
არსებითი სახელი
/kaɪʹæzmə/

(pl chiasmata)

1. ანატ. ოპტიკური ქიაზმა (მხედველობის ნერვების გადაჯვარედინება თავის ტვინში; აგრ. optic chiasma);

2. ციტ., გენ. ქიაზმა, ჯვარედინი (X-ისებრი სტრუქტურა, რომელსაც ჰომოლოგიური ქრომატიდები მეიოზის პროფაზის დროს წარმოქმნიან).