მეზობელი სიტყვები
Ciconia
არსებითი სახელი
/sɪʹkəʊnɪə/

ორნ. ყარყატი, ლაკლაკი (Ciconia gen.).