მეზობელი სიტყვები
Ciconiiformes
არსებითი სახელი
/͵sɪkəʹni:ɪʹfɔ:mi:z/

pl ორნ. ყარყატისნაირნი, ლაკლაკისნაირნი (Ciconiiformes ord.).