მეზობელი სიტყვები
ciliate
ზედსართავი სახელი
/ʹsɪlɪeɪt/

ანატ. წამწამებიანი, წამწამოვანი; ciliated envelope წამწამსაფარი.