მეზობელი სიტყვები
Ciliophora
არსებითი სახელი
/ʹsɪlɪɒfərə/

pl ზოოლ. წამწამიანი ინფუზორიები (Ciliophora phl.).