მეზობელი სიტყვები
cilium
არსებითი სახელი
/ʹsɪlɪəm/

(pl cilia)

1. ანატ. თვალის წამწამი;

2. ბოტ., ზოოლ. წამწამი.