მეზობელი სიტყვები
Cimex
არსებითი სახელი
/ʹsaɪmɛks/

ენტ. საწოლის ბაღლინჯო (Cimex gen.).