მეზობელი სიტყვები
cinchonine
არსებითი სახელი
/ʹsɪŋkəni:n/

ქიმ. ცინქონინი (ალკალოიდი).