მეზობელი სიტყვები
cincinnus
არსებითი სახელი
/sɪnʹsɪnəs/

ბოტ. ხვეულა (ყვავილედის ტიპი).