მეზობელი სიტყვები
Cingulata
არსებითი სახელი
/͵sɪŋgjəʹlɑ:tə/

pl მმლ. ჯავშნოსნები (Cingulata ord.) [იხ. აგრ. Xenarthra].