მეზობელი სიტყვები
circadian
ზედსართავი სახელი
/sɜ:ʹkeɪdɪən/

ფიზიოლ. დღეღამური, ცირკადული.