მეზობელი სიტყვები
circadian rhythm
არსებითი სახელი
/sɜ:͵keɪdɪənʹrɪðəm/

ფიზიოლ. დღეღამური / ცირკადული რიტმი (ბიოლოგიური პროცესების 24-საათიანი ციკლი სხვადასხვა ორგანიზმებში).