მეზობელი სიტყვები
circalittoral
ზედსართავი სახელი
/͵sɜ:kəʹlɪtərəl/

ეკოლ. ცირკალიტორალური (ითქმის სუბლიტორალის ქვედა ზონის და ამ ზონაში მცხოვრები ორგანიზმების შესახებ) [იხ. აგრ. sublittoral; შდრ. აგრ. infralittoral]; circalittoral zone ცირკალიტორალური ზონა, ცირკალიტორალი; მჯდომარე ორგანიზმების ზონა.