მეზობელი სიტყვები
circaseptan
ზედსართავი სახელი
/͵sɜ:kəʹsɛptən/

ფიზიოლ. დაახლოებით 7-დღიანი, ერთკვირიანი (ითქმის ბიოლოგიური პროცესების ციკლის და მისთ. შესახებ).