მეზობელი სიტყვები
Cirripedia
არსებითი სახელი
/͵sɪrɪʹpi:dɪə/

pl ზოოლ. ულვაშფეხიანები (კიბოსნაირთა ქვეკლასი; Cirripedia subcls.) აგრ. cirripeds, cirripedes.