მეზობელი სიტყვები
cirrose
ზედსართავი სახელი
/ʹsɪrəʊs, sɪʹrəʊs/

1. ბოტ. ულვაშიანი (ითქმის მცენარის ან მისი ნაწილის შესახებ);

2. ზოოლ. საცეციანი, ულვაშიანი, ცირუსიანი და ა.შ. [იხ. აგრ. cirrus].