მეზობელი სიტყვები
clinandrium
არსებითი სახელი
/klɪʹnændrɪəm/

(pl clinandria) ბოტ. ანდროკლინიუმი, კლინანდრიუმი (ორქიდეისებრთა ყვავილის ნაწილი; აგრ. androclinium).