მეზობელი სიტყვები
clitoral hood
არსებითი სახელი
/͵klɪtərəlʹhʊd/

ანატ. კლიტორის / სავნებოს ჩუჩა (აგრ. prepuce).