მეზობელი სიტყვები
coagulation
არსებითი სახელი
/kəʊ͵ægjʊʹleɪʃn/

კოაგულაცია, შედედება.