მეზობელი სიტყვები
Colobinae
არსებითი სახელი
/ʹkɒləbaɪni:, -i:ni:/

pl მმლ. წვრილტანიანი მაიმუნები (Colobinae subfam.).