მეზობელი სიტყვები
Colocasia
არსებითი სახელი
/͵kɒləʊʹkeɪzɪə, ͵kɒləʊʹkeɪsɪə/

ბოტ. კოლოკაზია, ტარო (ნიუკასებრთა ოჯახის მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეთა გვარი; Colocasia gen.).