მეზობელი სიტყვები
conidium
არსებითი სახელი
/kəʊʹnɪdɪəm/

(pl conidia) მიკოლ. კონიდიუმი, კონიდიოსპორა (მრავალი სოკოს უსქესო გამრავლების სპორა, რომელიც ჰიფების ვერტიკალურ განშტოებებზე წარმოიქმნება; აგრ. conidiospore).