მეზობელი სიტყვები
cork cambium
არსებითი სახელი
/͵kɔ:kʹkæmbɪəm/

ბოტ. კორპის კამბიუმი, ფელოგენი (ეორეული წარმომშობი ქსოვილი კორპსა და ფელოდერმას შორის, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ზრდას; აგრ. phellogen) [შდრ. აგრ. cambium].