მეზობელი სიტყვები
cormous
ზედსართავი სახელი
/ʹkɔ:məs/

ბოტ. გორგლბოლქვიანი (ითქმის მცენარის შესახებ) [იხ. აგრ. corm].