მეზობელი სიტყვები
cormus
არსებითი სახელი
/ʹkɔ:məs/

(pl cormi)

1. ბოტ. კორმუსი (უმაღლესი მცენარის სხეული);

2. ზოოლ. კორმუსი (კოლონიური ორგანიზმის მთელი სხეული ან კოლონია).