მეზობელი სიტყვები
Cornaceae
არსებითი სახელი
/kɔ:ʹneɪʃɪi:/

pl ბოტ. შინდისებრნი (Cornaceae fam.).