მეზობელი სიტყვები
corn bug
არსებითი სახელი
/ʹkɔ:nbʌg/

ენტ. მავნე კუსებურა (Eurygaster integriceps).