მეზობელი სიტყვები
corncockle
არსებითი სახელი
/ʹkɔ:n͵kɒkl/

ბოტ. ჭიოტა (Agrostemma githago).