მეზობელი სიტყვები
couch grass
არსებითი სახელი
/ʹkaʊtʃ͵grɑ:s, ʹku:tʃ͵grɑ:s/

ბოტ. მხოხავი ჭანგა (Elymus / Agropyron repens).