მეზობელი სიტყვები
coumarin
არსებითი სახელი
/ʹku:mərɪn/

ქიმ. კუმარინი (ორგანული ნივთიერება, რომელსაც მრავალი მცენარე შეიცავს).