მეზობელი სიტყვები
coupling configuration
არსებითი სახელი
/͵kʌplɪŋkən͵fɪgəʹreɪʃn/

გენ. შეჭიდულობის კონფიგურაცია (გენების განაწილება, როდესაც დომინანტური ალელები ლოკალიზებულია ერთ, ხოლო რეცესიული – მეორე ჰომოლოგიურ ქრომოსომაში; მაგ. AB და ab) [შდრ. აგრ. repulsion configuration].